Återvunna resurser – nyckeln i en cirkulärekonomi

I Sverige återbrukas, materialåtervinns eller energiåtervinns mer än 99,5 % av allt avfall. Frågan är väl om man i huvudlaget skall prata om avfall när det i själva verket handlar om återvunna resurser. För att fortsätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där återvunna resurser blir nya i ett cykliskt förlopp krävs förbättrade system för rationell hantering och sortering av återvunna resurser.

Vi på Luowia erbjuder moderna system som
ger Er möjlighet att;

  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • effektivisera och förenkla källsortering
  • att handikappanpassa systemen
  • eliminera problem med dumpning och otillbörligt nyttjande
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning

Det senare innebär i de flesta fall att hela investeringen i mark och underjordsbehållare är betald inom 1-5 år.

Hur jobbar vi – Luowia projektstöd

Vi ser oss inte som en leverantör av produkter utan av färdiga funktionella system anpassade specifikt utifrån Era förutsättningar och önskemål.

Behov

Tillsammans med Er går vi noggrant igenom Era specifika behov och förutsättningar som marktillgång, gestaltning/utemiljö, antal fraktioner, kommunala krav och taxor etc.

Visuella beskrivningar

För att lätt kunna skapa en bild av hur ett Luowia system kan se ut och fungera i den specifika miljön/projektet finns detaljerade ritningar och visuella beskrivningar av produkterna/systemen som lätt kan importeras i CAD och andra program för gestaltning. Vi kan också tillhandahålla bildmontage i aktuella miljöer för att levandegöra hur det kommer att se ut med alternativa designer/beklädnader.

Ekonomiska kalkyler

Baserat på de specifika behoven och förutsättningarna (investering, underhållskostnader, kommunala taxor etc.) presenterar vi ekonomiska kalkyler för alternativa lösningar och dess fördelar och nackdelar samt i aktuella fall återbetalningstiden på investeringen jämfört med traditionella system baserade på kärl.

Bred kompetens

En förutsättning för vi skall kunna jobba på detta sätt är att vi har gedigen egen kompetens inom avfallshantering och återvinning i bred mening samt ett nätverk av externa experter och entreprenörer för installation av hög kvalitet, underhåll etc.

Kvalitetssäkring

Alla våra entreprenörer är kvalitetssäkrade och arbetar med tydliga anvisningar, instruktioner i kombination med egenkontroll där installationen dokumenteras i bild, steg för steg.

Luowia hand i hand

Vi vet att ett nära samarbete med Er är nyckeln till bästa möjliga lösning kort och långsiktigt.

 

Luowia – design och anpassning i fokus

Samtliga våra system; Luowia Surface, Luowia Short, Luowia Deep och Luowia FUS (Fully Underground System) är effektiva högkvalitativa markbehållare och underjordsbehållare med en modern och anpassningsbar design.

Markbehållarna och underjordsbehållarna tillverkas i Polyeten, ett material med mycket goda materialegenskaper och som använts i mer än 50 år för bland annat vatten och avloppssystem. Polyeten kan lätt återvinnas och användas i nya produkter.

En bra yttre boendemiljö är alltid en prioritet och därför finns systemen i ett flertal designutföranden som lätt anpassas till den lokala miljön och husets arkitektoniska gestaltning. En snygg utemiljö skapar också förutsättningar för trivsel, ordning och reda, minskad nedskräpning etc. Vi vet också att de boendes intresse för källsortering, återvinning och hållbarhetsfrågor generellt i hög grad beror på tillgängligheten till modena system av god design såväl estetiskt som funktionellt. Det skall vara roligt och lätt att källsortera och återvinna, då blir det gjort.

För att garantera att systemen endast används av de boende och på ett säkert sätt kan vi erbjuda Luowia Access Control som baseras på tagg eller kortläsare och som kan integreras med befintliga låssystem i Er fastighet. Även lösningar med traditionella nyckelsystem kan erbjudas.

Markbehållarna och underjordsbehållarna har genomgått rigorösa tester och certifiering för att verifiera och garantera en hög kvalitet, lång livslängd och en säker enkel hantering för såväl de boende som för hämtpersonal.

Produktionen sker i en modern ISO certifierad anläggning i Finland med lång erfarenhet av tillverkning i polyeten. Sammantaget innebär detta  låga drifts- och underhållskostnader underbyggda av starka garantier och effektiv service. Kort sagt en trygg investering som betalar sig på kort tid.

FLER PRODUKTER

Luowia mark- och underjordsbehållare, Surface
Luowia Surface

En mobil, flexibel och smidig markbehållare som placeras direkt på markytan.

 

Luowia mark- och underjordsbehållare, Short
Luowia Short

Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Deep
Luowia Deep

Djupet på 1,5 meter ger en stor avfallsvolym, mindre tömningsfrekvens och minskade abonnemangskostnader.


Finncont KR FUS

Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.