Återvunna resurser – nyckeln i en cirkulärekonomi

I Sverige återbrukas, materialåtervinns eller energiåtervinns mer än 99,5 % av allt avfall. Frågan är väl om man i huvudlaget skall prata om avfall när det i själva verket handlar om återvunna resurser. För att fortsätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där återvunna resurser blir nya i ett cykliskt förlopp krävs förbättrade system för rationell hantering och sortering av återvunna resurser.

Vi på Luowia erbjuder moderna system som
ger Er möjlighet att;

  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • effektivisera och förenkla källsortering
  • att handikappanpassa systemen
  • eliminera problem med dumpning och otillbörligt nyttjande
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning

Det senare innebär i de flesta fall att hela investeringen i mark och underjordsbehållare är betald inom 1-5 år.

Hur jobbar vi – Luowia hand i hand

Vi ser oss inte som en leverantör av produkter utan av färdiga funktionella system anpassade specifikt utifrån Era förutsättningar och önskemål.


Behovsanalys

Tillsammans med Er går vi noggrant igenom Era specifika behov och förutsättning som marktillgång, avfallsvolymer, källsorterade fraktioner, avfallstaxor, kommunala krav på hämtförhållanden, tillståndsfrågor och kommunkontakter, låssystem, utemiljö etc..


Erbjudande

Baserat på den noggranna behovsanalysen ger vi Er förslag på olika lösningar och deras ekonomiska konsekvenser, Luowia Besparingskalkyl, dvs en kalkyl där det tydligt framgår hur hämtkostnaden kommer att minska och hur fort investeringen kommer vara betald, vanligen mellan 3-5 år.


Installation

För att kunna kvalitetssäkra arbetet har vi gedigen egen kompetens inom avfallshantering och återvinning i bred mening samt ett nätverk av externa experter och entreprenörer för installation av hög kvalitet, underhåll etc.


Dokumentation

Alla våra entreprenörer är kvalitetssäkrade och arbetar med tydliga anvisningar, instruktioner i kombination med egenkontroll där installationen dokumenteras i bild steg för steg.


Överlämning

Dokumentationen överlämnas till Er då anläggningen tas i bruk. Vid större installationer av Luowia FUS kan vi specifikt tillhandahålla arbetsledning på plats. Vi kan även assistera vid möten i föreningen för att förklara olika alternativ och möjligheter.


Luowia hand i hand

Vi vet att ett nära samarbete med Er är nyckeln till bästa möjliga lösning kort och långsiktigt.

 

Luowia, produkterna

Samtliga våra system; Luowia Surface, Luowia Short, Luowia Deep och Luowia FUS (Fully Underground System) är effektiva högkvalitativa markbehållare och underjordsbehållare med en modern och anpassningsbar design.

Markbehållarna och underjordsbehållarna tillverkas i Polyeten, ett material med mycket goda materialegenskaper och som använts i mer än 50 år för bland annat vatten och avloppssystem. Polyeten kan lätt återvinnas och användas i nya produkter.

En bra yttre boendemiljö är ofta en prioritet och därför finns systemen i ett flertal designutföranden som lätt anpassas till den lokala miljön.

Ordning och reda

En snygg utemiljö skapar också förutsättningar för ordning och reda, minskad nedskräpning etc. För att garantera att systemen endast används av de boende och på ett säkert sätt kan vi erbjuda Luowia Access Control som baseras på tagg eller kortläsare och som kan integreras med befintliga låssystem i Er fastighet. Även lösningar med traditionella nyckelsystem kan erbjudas.

Markbehållarna och underjordsbehållarna har genomgått rigorösa tester och certifiering för att verifiera och garantera en hög kvalitet, lång livslängd och en säker enkel hantering för såväl de boende som för hämtpersonal. Produktionen sker i en modern ISO certifierad anläggning i Finland med lång erfarenhet av tillverkning i polyeten. Sammantaget innebär detta låga drifts- och underhållskostnader underbyggda av starka garantier och effektiv service. Kort sagt en trygg investering som betalar sig på kort tid.

FLER PRODUKTER

Luowia mark- och underjordsbehållare, Surface
Luowia Surface

En mobil, flexibel och smidig markbehållare som placeras direkt på markytan.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Short
Luowia Short

Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Deep
Luowia Deep

Djupet på 1,5 meter ger en stor avfallsvolym, mindre tömningsfrekvens och minskade abonnemangskostnader.


Finncont KR FUS

Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.