Luowia FUS™,

Fully Underground System

Designen på Luowias FUS Tower UI är modern med funktionen i fokus. Gedigen ingenjörskonst har resulterat i en användarvänligt och kostnadseffektivt avfallssystem.

Luowias FUS Tower UI:s polyetenbrunn (PE) är 100 % återvinningsbar. Polyeten har använts för bland annat ledningar, rör, brunnar och markbehållare under mer än 50 års tid. Materialegenskaperna innebär att man får en lätthanterlig produkt med lång livslängd och goda mekaniska egenskaper.

Lyftsäcken av (Polypropylen eller PVC) har en låg vikt i kombination med hög slitstyrka. Den runda, mjuka formen innebär att tömning kan ske säkert, tyst och med liten risk för skador.

Lyftsystemet Quicksystem (1-krok, lyftsäck) har få mekaniska delar och en trygg funktion.

Vid tömning fälls skyddsräcken upp automatiskt för att garantera en säker arbetsplats för såväl tömningsentreprenör som brukare.

Den handikappanpassade pedalen för inkastluckan innebär en snygg, trygg och hygienisk ”hands free” användning.

Lyftsäcken kan ersättas med en innerbehållare på 4m3 (4000 liter) för t.ex. matavfallssortering. Innerbehållaren är utrustad med 80 liters lakvattenuppsamlare och kan anpassas med 2 krokssystem eller Kingshofer. Storleksalternativen för lyftsäckarna är 3m3 (3000 liter) och 5m3 (5000 liter).

Hela tillverkningsprocessen är certifierad enligt ISO 9001:2008, kvalité.

Luowias samtliga lyftsäcksmodeller har testats i oberoende belastningsprov utförda av Labordata GmbH enligt standarden ISO 21898. Luowia-behållaren uppfyller kraven i både standarden för lyftsäckar, ISO 21898, och standarderna EN 13071-1 och EN 13071-2 för topplyfta och bottentömda avfallsbehållare.

Lyftdonet av metall, som fästs vid säcken, har testats av statens tekniska forskningscentral, VTT.

Lyftutrustningens konstruktioner motsvarar lyftsäckens belastning vid lyft enligt rekommendationerna i direktivet EN-13155+A2.

Installation

Polyetenbrunnens utformning och storlek kräver mindre grävarbete än andra helt underjordiska system på marknaden. Behovet av tunga grävmaskiner minskar och installationstiden kortas och totalkostnaden sjunker signifikant. Transporterna för de lätta brunnarna och behållarna är dessutom både miljövänligare och billigare.

Underhåll

Tack vare kombinationen av polyetenbrunn och lyftsäck och den enkla konstruktionen med få mekaniska delar blir underhållet både enkel och kostnadseffektiv. Säcken och innerbehållaren till matavfallet tvättas enkelt med kranbil med tvätt-funktion efter avrop till oss.

 


Kostnadseffektivt

En investering i underjordsbehållare från Luowia betalar sig ofta på mellan 12 – 48 månader.


Trygg

I utvecklingen av våra produkter läggs stort fokus på säkerhet – för såväl användare som tömningspersonal.


Design

Den stilrena designen speglar vår syn på form och funktion. Luowias behållare smälter diskret in med övrig bebyggelse.

FLER PRODUKTER

Luowia mark- och underjordsbehållare, Surface
Luowia Surface

En mobil, flexibel och smidig markbehållare som placeras direkt på markytan.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Short
Luowia Short

Underjordsbehållare som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

Luowia mark- och underjordsbehållare, Deep
Luowia Deep

Djupet på 1,5 meter ger en stor avfallsvolym, mindre tömningsfrekvens och minskade abonnemangskostnader.

Luowia mark- och underjordsbehållare, FUS
Luowia FUS

Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.