Luowias första installation i Stockholm

Herbhus AB valde att i september installera Louwias första markbehållare i Skärmarbrink, Stockholm. Det installerades tre behållare totalt, en för hushållsavfall, en för matavfall och en för tidningar. Genom att välja att installera markbehållare har Herbhus nu frigjort utrymme i fastigheten som kan användas till annat istället och sänkt sin hämtningsfrekvens från 52 hämtningar per…

Pressrelease

Luowia Sverige AB lanserar en helt ny produktlinje med lösningar för miljö- och kostnadseffektiv hantering av såväl hushållsavfall som källsorterat avfall. Den nya produktlinjen består av högkvalitativa markbehållare med Skandinavisk design. Behållarna kan lätt anpassas till lokala förhållanden och önskemål. Användning av våra markbehållare innebär förutom att Ni får en snygg och miljöeffektiv avfallshantering, en…