Prominent besök från Finland

Idag har vi haft besök av Jukka Blom från Luowia Finland och tillsammans har vi haft intressanta diskussioner kring markbehållare i allmänhet samt teknikutveckling, nya inkastluckor och nya smarta system för låsning i synnerhet. De bästa synpunkterna på våra produkter kommer från våra kunder och vi är alltid intresserade av att veta vad ni som…