Luowia Sverige AB medverkar på BostadsrättsMässan den 20-21 november 2015

Luowia Sverige AB kommer att ställa ut i monter A:20 på Bostadsrättsmässan (Stockholm, Kistamässan) den 20-21 november 2015. Ett urval av våra olika typer av markbehållare och kunnig personal kommer att vara på plats dessa dagar och under mässan introducerar vi dessutom vår nya inkastlucka ”Drumlid” med intelligent låssystem. I länk nedan finns mer utförlig information…