Tack Göteborg och Nordic Property Expo!

Tack till alla Er som besökte oss på Nordic Property Expo i Göteborg 11-12 september. Vi hade flera intressanta diskussioner kring avfallshantering/källsortering och det var några ämnen som var återkommande: Uppsamling av matavfall. Nivåmätningsteknik i behållarna som med hjälp av mjukvara ska underlätta entreprenörerna att effektivisera uppsamlingen. Fastighetsägarna önskar att få de kommuner som ännu…