Installation av FUS – Fully Underground System i Årsta

Ytterligare en installation av vårt FUS – Fully Underground System är nu på plats i Årsta. Förutom en effektiv lösning avseende det traditionella hushållsavfallet önskade kunden här även en separat behållare för det utsorterade matavfallet. Samtliga behållare är utrustade med smarta lås från ILOQ ett digitalt låssystem som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i…