Utsorterat matavfall

Visste du att en buss kan köra ca 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år? Och att matsvinnet i ett hushåll beräknas kosta närmare 4000 kr/år? Vi kan alla bli bättre på att minska svinnet men också att ta vara på det matavfall vi slänger och se till att det återvinns…