Moderna breddar utbudet med nya produkter och återvinningslösningar

Effektiva anpassade återvinningslösningar är en grundbult för att vi skall kunna förverkliga den cirkulära ekonomin och ett effektivt resursutnyttjande. Moderna breddar därför produktutbudet med två nya produktgrupper, Citysolar komprimerande avfallsbehållare och Modul återvinningsstationer. Citysolar är en komprimerande kostnadseffektiv avfallsbehållare för stadsmiljöer där stor volym krävs. Behållaren är utrustad med en soldriven komprimeringsanordning vilket innebär att…