Modernab hjälper till med projektering och bygglovsärenden.

Låt inte bygglovsprocessen stå i vägen för effektiv avfallshantering

Just nu hjälper vi flera fastighetsägare i Stockholmsområdet med projektering och bygglovsärenden.   Vid förändringar av lösning för avfallshantering krävs ofta bygglov eller bygganmälan för uppställningsplats av avfallsbehållare och/eller andra avfallsutrymmen. Processen med bygglov kan upplevas som administrativt komplicerad och tidskrävande och istället för att du som kund drar dig för att starta denna process…