Återvunna resurser – nyckeln i en cirkulärekonomi

I Sverige återbrukas, materialåtervinns eller energiåtervinns mer än 99,5 % av allt avfall. Frågan är väl om man överhuvudtaget skall prata om avfall när det i själva verket handlar om återvunna resurser. För att fortsätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där återvunna resurser blir nya i ett cykliskt förlopp krävs förbättrade system för rationell hantering och sortering av återvunna resurser.

Vi på Moderna erbjuder moderna system som ger Er möjlighet att; 

  • effektivisera och förenkla källsortering
  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • eliminera problem med dumpning och otillbörligt nyttjande
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten och kring miljö
  • att handikappanpassa system och tillgänglighet
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning

Det senare innebär att i de flesta fall är hela investeringen i våra system betald inom 1-5 år.

Hur jobbar vi – Moderna Projektstöd

Vi ser oss inte som en leverantör av produkter utan av färdiga funktionella system anpassade specifikt utifrån Era förutsättningar och önskemål.

Behov

Tillsammans med Er går vi noggrant igenom projektets specifika behov och förutsättningar som marktillgång, gestaltning/utemiljö, antal fraktioner, kommunala krav och taxor etc.

Visuella beskrivningar

För att lätt kunna skapa en bild av hur ett Moderna system kan se ut och fungera i den specifika miljön/projektet finns detaljerade ritningar och visuella beskrivningar av produkterna/systemen som lätt kan importeras i CAD och andra program för gestaltning. Vi kan också tillhandahålla bildmontage i aktuella miljöer för att levandegöra hur det kommer att se ut med alternativa designer/beklädnader.

Ekonomiska kalkyler

Baserat på de specifika behoven och förutsättningarna (investering, underhållskostnader, kommunala taxor etc.) presenterar vi ekonomiska kalkyler för alternativa lösningar och dess fördelar och nackdelar samt i aktuella fall återbetalningstiden på investeringen jämfört med traditionella system baserade på kärl.

Bred kompetens

En förutsättning för vi skall kunna jobba på detta sätt är att vi har gedigen egen kompetens inom avfallshantering och återvinning i bred mening samt ett nätverk av experter och entreprenörer för installation av hög kvalitet, underhåll etc.

Kvalitetssäkring

Alla våra entreprenörer är kvalitetssäkrade och arbetar med tydliga anvisningar, instruktioner i kombination med egenkontroll där installationen dokumenteras i bild, steg för steg.

Moderna – hand i hand

Vi vet att ett nära samarbete med Er är nyckeln till bästa möjliga lösning kort och långsiktigt.

 

Moderna – kvalitet, design och anpassning i fokus

Samtliga våra system och produkter i form av mark och underjordsbehållare, återvinningsstationer, kärlskåp samt smartbins är högsta kvalitet med en modern och anpassningsbar design som garanterar en lång livslängd och låga underhållskostnader.

Materialen i våra produkter är i första hand polyeten och aluminium, material med mycket goda egenskaper och som man har lång erfarenhet av. Polyeten har använts i mer än 50 år för bland annat vatten och avloppssystem och aluminium är lätt starkt och korrosionsbeständigt material. Såväl aluminium som polyeten kan lätt återvinnas och användas i nya produkter.

Alla produkter har genomgått rigorösa tester och certifiering för att verifiera och garantera en hög kvalitet, lång livslängd och en säker enkel hantering för såväl de boende som för hämtpersonal. Produktionen sker i en moderna kvalitetscertifierade anläggningar med lång erfarenhet av tillverkning. Sammantaget innebär detta låga drifts- och underhållskostnader underbyggda av starka garantier och effektiv service. Kort sagt en trygg investering som betalar sig på kort tid.

En bra yttre boendemiljö är alltid en prioritet och därför finns systemen i ett flertal designutföranden som lätt anpassas till den lokala miljön och husets arkitektoniska gestaltning. En snygg utemiljö skapar också förutsättningar för trivsel, ordning och reda, minskad nedskräpning etc. Vi vet också att de boendes intresse för källsortering, återvinning och hållbarhetsfrågor generellt i hög grad beror på tillgängligheten till modena system av god design såväl estetiskt som funktionellt. Det skall vara roligt och lätt att källsortera och återvinna, då blir det gjort.

För att garantera att systemen endast används av de boende och på ett säkert sätt kan vi erbjuda Access Control som baseras på tagg eller kortläsare och som kan integreras med befintliga låssystem i fastigheten. Även lösningar med traditionella nyckelsystem kan erbjudas.

FLER PRODUKTER

Underjordsbehållare
Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

KR FUS
Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.

Blok
Nytt källsorteringssystem för fastighetsnära insamling och sortering av källsorterat material.

Modul
Kärlskåpslösning som byggs ihop och kombineras till effektiva kompletta återvinningsstationer.

CitySolar
Nästa generations produkt för insamling av avfall i stadsmiljöer, där stor volym krävs på gator och parker.