Modernab hjälper till med projektering och bygglovsärenden.

Låt inte bygglovsprocessen stå i vägen för effektiv avfallshantering

Just nu hjälper vi flera fastighetsägare i Stockholmsområdet med projektering och bygglovsärenden.   Vid förändringar av lösning för avfallshantering krävs ofta bygglov eller bygganmälan för uppställningsplats av avfallsbehållare och/eller andra avfallsutrymmen. Processen med bygglov kan upplevas som administrativt komplicerad och tidskrävande och istället för att du som kund drar dig för att starta denna process…

Artikel i Svensk Byggtidning

Luowia blir uppmärksammade i nr. 3 av Svensk Byggtidning. Läs hela artikeln här. Har ni frågor eller funderingar kring våra underjords- och markbehållare eller önskas en kostnadsfri konsultation kring Er avfallshantering – tveka inte att kontakta Tommi på tfn 070 750 41 81 eller Andreas på tfn 070 633 46 44.

Artikel i tidningen Bo bättre

Luowia Sverige AB blir uppmärksammade i en artikel i senaste numret av Bostadsrättstidningen Bo bättre. Har ni frågor eller funderingar kring våra underjords- och markbehållare eller önskas en kostnadsfri konsultation kring Er avfallshantering – tveka inte att kontakta Tommi på tfn 070 750 41 81 eller Andreas på tfn 070 633 46 44. Läs hela artikeln…

Stororder!

Luowia Sverige AB har fått en större order av markbehållare av modellen Luowia Surface 2500. Markbehållarna, som inte kräver grävarbeten då de ställs direkt på marken, ska placeras ut i skärgårdsmiljö och kommer smälta in fint i omgivningen. Markbehållarna har monterats ihop i provisoriska lokaler i skärgården under vecka 10 och kommer levereras ut med…

Luowia Sverige AB medverkar på BostadsrättsMässan den 20-21 november 2015

Luowia Sverige AB kommer att ställa ut i monter A:20 på Bostadsrättsmässan (Stockholm, Kistamässan) den 20-21 november 2015. Ett urval av våra olika typer av markbehållare och kunnig personal kommer att vara på plats dessa dagar och under mässan introducerar vi dessutom vår nya inkastlucka ”Drumlid” med intelligent låssystem. I länk nedan finns mer utförlig information…

Prominent besök från Finland

Idag har vi haft besök av Jukka Blom från Luowia Finland och tillsammans har vi haft intressanta diskussioner kring markbehållare i allmänhet samt teknikutveckling, nya inkastluckor och nya smarta system för låsning i synnerhet. De bästa synpunkterna på våra produkter kommer från våra kunder och vi är alltid intresserade av att veta vad ni som…

Luowias första installation i Stockholm

Herbhus AB valde att i september installera Louwias första markbehållare i Skärmarbrink, Stockholm. Det installerades tre behållare totalt, en för hushållsavfall, en för matavfall och en för tidningar. Genom att välja att installera markbehållare har Herbhus nu frigjort utrymme i fastigheten som kan användas till annat istället och sänkt sin hämtningsfrekvens från 52 hämtningar per…