Avtal tecknat med HBV

Vi på Luowia kan med glädje meddela att vi har tecknat ramavtal med HBV (Husbyggnadsvaror – Allmännyttas inköpscentral) avseende produkter/system avsedda för källsortering/insamling av hushållssopor. Avtalstiden är 2017-09-15 – 2019-09-14 med möjlighet till en eller flera förlängningar. Länk till HBVs hemsida Har du/ni frågor kring avtalet är ni alltid välkomna att kontakta oss – vi finns…