Modernab hjälper till med projektering och bygglovsärenden.

Låt inte bygglovsprocessen stå i vägen för effektiv avfallshantering

Just nu hjälper vi flera fastighetsägare i Stockholmsområdet med projektering och bygglovsärenden.   Vid förändringar av lösning för avfallshantering krävs ofta bygglov eller bygganmälan för uppställningsplats av avfallsbehållare och/eller andra avfallsutrymmen. Processen med bygglov kan upplevas som administrativt komplicerad och tidskrävande och istället för att du som kund drar dig för att starta denna process…

Moderna ÅVL startar Smartbin pilot i Stockholms Hamn

I samarbete med Stockholms Hamnar har vi nu placerat ut en smartbin, CitySolar, på passagerarterminalen i Värtahamnen, Stockholm.  CitySolar är en intelligent, komprimerande papperskorg är utvecklad för krävande förhållanden i bästa skandinaviska design, teknik och kvalitet. Tillverkningen sker i Finland och Citysolar har en unik patenterad komprimeringsteknik och nivåmätning som innebär marknadens effektivaste och tillförlitligaste…

Nya produkter och möjligheter för effektiv källsortering

Vår bärande idé i Moderna Återvinningslösningar AB är att alltid kunna erbjuda våra kunder lösningar som är skräddarsydda efter deras lokala förutsättningar. Genom MPG (Moderna Projekt Genomförande) analyserar och projekterar vi utifrån varje kunds unika behov och väljer lösning och produkter därefter. MPG ingår alltid kostnadsfritt i våra projekt. Detta arbetssätt kräver att vi har…

Installation och driftsättning av BLOK system för Askholmens Samfällighet

Projektet för Askholmens Samfällighet i Skärholmen är ett utmärkt exempel på hur vi i Moderna Återvinningslösningar AB jobbar med projekt. Vi kallar det för ”MPG” Moderna Projekt Genomförande. Askholmen ville införa ett effektivt och lättillgängligt system för återvinning av 8 fraktioner; restavfall, matavfall, plast, metall, färgat och ofärgat glas, pappersförpackningar och tidningar. Kort uttryckt ett…

Moderna breddar utbudet med nya produkter och återvinningslösningar

Effektiva anpassade återvinningslösningar är en grundbult för att vi skall kunna förverkliga den cirkulära ekonomin och ett effektivt resursutnyttjande. Moderna breddar därför produktutbudet med två nya produktgrupper, Citysolar komprimerande avfallsbehållare och Modul återvinningsstationer. Citysolar är en komprimerande kostnadseffektiv avfallsbehållare för stadsmiljöer där stor volym krävs. Behållaren är utrustad med en soldriven komprimeringsanordning vilket innebär att…

Tack Stockholm och Fastighetsmässan!

Tack till alla Er som besökte oss på Fastighetsmässan 6 – 7 mars. Vi hade flera intressanta diskussioner kring avfallshantering/källsortering och det var några ämnen som var återkommande: Uppsamling av matavfall som ökar i flera kommuner Nivåmätningsteknik och ruttplanering underlättar för entreprenörerna att effektivisera uppsamlingen Fastighetsägarna önskar att få de kommuner som ännu inte erbjuder…

Utsorterat matavfall

Visste du att en buss kan köra ca 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år? Och att matsvinnet i ett hushåll beräknas kosta närmare 4000 kr/år? Vi kan alla bli bättre på att minska svinnet men också att ta vara på det matavfall vi slänger och se till att det återvinns…