Återvunna resurser – nyckeln i en cirkulärekonomi

I Sverige återbrukas, materialåtervinns eller energiåtervinns mer än 99,5 % av allt avfall. Frågan är väl om man i huvudlaget skall prata om avfall när det i själva verket handlar om återvunna resurser. För att fortsätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där återvunna resurser blir nya i ett cykliskt förlopp krävs förbättrade system för rationell hantering och sortering av återvunna resurser.

Vi på Moderna erbjuder moderna system som ger Er möjlighet att;

  • effektivisera och förenkla källsortering
  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • eliminera problem med dumpning och otillbörligt nyttjande
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten och kring miljö
  • att handikappanpassa system och tillgänglighet
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning

Det senare innebär att i de flesta fall är hela investeringen i våra system betald inom 1-5 år.

Hur jobbar vi –  Moderna hand i hand

Vi ser oss inte som en leverantör av produkter utan av färdiga funktionella system anpassade specifikt utifrån Era förutsättningar och önskemål. VI kallar det MPG (Moderna Projekt Genomförande);


Behovsanalys

Tillsammans med Er går vi noggrant igenom Era specifika behov och förutsättning som marktillgång, volymer, källsorterade fraktioner, avfallstaxor, kommunala krav på hämtförhållanden, tillståndsfrågor och kommunkontakter, framtida krav och behov, låssystem, utemiljö etc.


Förslag/Erbjudande

Baserat på den noggranna behovsanalysen ger vi Er förslag på olika lösningar och deras ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Självklart ingår Moderna Besparingskalkyl, dvs en kalkyl där det tydligt framgår hur hämtkostnaden kommer att minska och hur fort investeringen kommer vara betald, vilket vanligen är mellan 3-5 år.


Projektering och Tidplan

Efter accept från Dig att gå vidare görs en detaljprojektering och tidplan där man också hanterar bygglov och andra tillståndsfrågor, utarbetar boende information, upphandlar eventuelle tjänster etc.

Vi kan också assistera vid val av entreprenör för hämtservice av källsorterat material.


Installation

För att kunna kvalitetssäkra arbetet har vi gedigen egen kompetens inom avfallshantering och återvinning i bred mening samt ett nätverk av externa experter och entreprenörer för installation av hög kvalitet, underhåll etc. Alla våra entreprenörer är kvalitetssäkrade och arbetar med tydliga anvisningar, instruktioner i kombination med egenkontroll där installationen dokumenteras i bild steg för steg baserat på ISO 9001:2025


Överlämning och Driftsättning

All dokumentationen överlämnas till Er då anläggningen funktionskontrollerad och godkänd att tas i bruk. Samtidigt börjar våra garantiåtaganden löpa.  Vi kan även assistera vid möten i föreningen eller med entreprenörer som sköter hämtningen för att instruera och förklara olika alternativ och möjligheter.


Moderna hand i hand – ett uthålligt samarbete

Vi vet att ett nära samarbete med Er är nyckeln till bästa möjliga lösning kort och långsiktigt. Självklart gäller det även efter driftsättning. Vi erbjuder naturligtvis komplett underhåll och service av anläggningar i form av servicekontrakt eller vid behov. Vi kan även erbjuda hämtservice av källsorterat material.

 

Våra produkter – kvalitet och lång livslängd 

Samtliga våra system och produkter i form av mark och underjordsbehållare, återvinningsstationer, kärlskåp samt smartbins är högsta kvalitet med en modern och anpassningsbar design som garanterar en lång livslängd och låga underhållskostnader.

Materialen i våra produkter är i första hand polyeten och aluminium, material med mycket goda egenskaper och som man har lång erfarenhet av. Polyeten har använts i mer än 50 år för bland annat vatten och avloppssystem och aluminium är lätt starkt och korrosionsbeständigt material. Såväl aluminium som polyeten kan lätt återvinnas och användas i nya produkter.

Alla produkter har genomgått rigorösa tester och certifiering för att verifiera och garantera en hög kvalitet, lång livslängd och en säker enkel hantering för såväl de boende som för hämtpersonal. Produktionen sker i en moderna kvalitetscertifierade anläggningar med lång erfarenhet av tillverkning.

Ordning och reda

En bra yttre boendemiljö är alltid en prioritet och därför finns samtliga system i ett flertal designutföranden som lätt anpassas till den lokala miljön och behov.

En snygg och funktionell utemiljö skapar också förutsättningar för ordning och reda, minskad nedskräpning och ökad trivsel etc. För att garantera att systemen endast används av de boende och på ett säkert sätt kan vi erbjuda Access Control som baseras på tagg eller kortläsare och som kan integreras med befintliga låssystem i Er fastighet. Även lösningar med traditionella nyckelsystem kan erbjudas.

FLER PRODUKTER

Underjordsbehållare
Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

KR FUS
Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.

Blok
Nytt källsorteringssystem för fastighetsnära insamling och sortering av källsorterat material.

Modul
Kärlskåpslösning som byggs ihop och kombineras till effektiva kompletta återvinningsstationer.

CitySolar
Nästa generations produkt för insamling av avfall i stadsmiljöer, där stor volym krävs på gator och parker.