Hubbe är ett nytt smart återvinningssystem med fokus på att skapa kunskap, medvetenhet och nöje kring källsortering och cirkulär ekonomi. Hubbe ger varje användare feed-back på hur återvinningen går till, och framför allt – om det sorterats rätt.

Det smarta återvinningssystemet

  • Hubbe är inte bara ett smart återvinningssystem utan också en mötesplats för lärande och en digital anslagstavla.
  • Användargränssnitt: Hubbe kommunicerar med användarna och talar förklarar om de inte sorterat korrekt. Hubbe informerar om hur återvinningen går till på arbetsplatsen.
  • Teknik, diagnostik och dokumentation: Kameror är placerade i de olika behållarna. Tack vare bildanalys identifierar Hubbe avfallet och avgör om det är återvunnet på rätt sätt.
  • Baserat på bildanalysen mäts fyllnadsnivån kontinuerligt och beräknas när behållarna behöver tömmas. Informationen överförs löpande till tömningsservicen.
  • Design & estetik: Hubbe är designad för att passa in en modern kontorsmiljö med höga användarkrav. Kvalitét, finish och skalbarhet gör att systemet kan skräddarsys till din arbetsplats både med tanke på funktion och utseende.   

Hubbe är alltid uppkopplad och kommunicerar kontinuerligt med användarna. Med hjälp av bildanalys och artificiell inlärning förfinar Hubbe sin identifieringsalgoritm vid varje sorteringstillfälle.

Hubbes roll i en cirkulär ekonomi

  • Hubbe är en smart återvinningsstation med pedagogisk och underhållande informationsteknik för källsortering på företag, kontor och i offentliga miljöer.
  • Hubbe är utrustad med modern bildanalys, artificiell inlärning och trådlös kommunikation för identifiering av material och källsorteringsstöd.
  • Hubbe kommunicerar interaktivt med användarna kring återvinning och hållbarhet genom en pekskärm för ökad motivation och medvetenhet kring återvinning och källsortering, vilket leder till en bättre materialåtervinning.
  • Hubbe är alltid on-line med tömningsservicen och registrerar fyllnadsgrad, funktionsstatus etc. Det ger underlag för en effektiv logistik och minimering av transporter.
  • Hubbe är flexibel med avseende på kapacitet, antal fraktioner, design och kommunikation och kan skräddarsys efter just era önskemål, behov eller organisation.


Kostnadseffektivt

En investering i avfallsstationer från Moderna betalar sig ofta på mellan 12 – 48 månader.


Trygg

I utvecklingen av våra produkter läggs stort fokus på säkerhet – för såväl användare som tömningspersonal.


Design

Den stilrena designen speglar vår syn på form och funktion. Modernas behållare smälter diskret in med övrig bebyggelse.

FLER PRODUKTER

Underjordsbehållare
Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

KR FUS
Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.

Blok
Nytt källsorteringssystem för fastighetsnära insamling och sortering av källsorterat material.

Modul
Kärlskåpslösning som byggs ihop och kombineras till effektiva kompletta återvinningsstationer.