Projektet för Askholmens Samfällighet i Skärholmen är ett utmärkt exempel på hur vi i Moderna Återvinningslösningar AB jobbar med projekt. Vi kallar det för ”MPG” Moderna Projekt Genomförande.

Askholmen ville införa ett effektivt och lättillgängligt system för återvinning av 8 fraktioner; restavfall, matavfall, plast, metall, färgat och ofärgat glas, pappersförpackningar och tidningar. Kort uttryckt ett komplett system som väl uppfyller nuvarande och kommande regler för fastighetsnära insamling, FNI.

Samfälligheten består av totalt 80 radhus och efter att vi analyserat behoven och olika lösningars miljömässiga, praktiska och ekonomiska konsekvenser föreslog vi en lösning med 4 stationer. Av de 4 stationerna är 3 stationer med restavfall, matavfall och tidningar samt en centralt placerad station med behållare för samtliga fraktioner.

Behållarna som valdes är vårt nya system BLOK för krantömning som finns i storlekar från 2,5-5 kubikmeter samt för matavfall från 500 till 800 liter. De större behållarna kan också delas för ytterligare flexibilitet och anpassning till aktuellt behov. Efter att förslaget godkänts genomförde vi detaljprojektering samt hanterade alla myndighetskontakter och bygglov. Installation och samtliga markarbete utfördes över en period av drygt 3 veckor varefter vi tog in offerter från entreprenör för tömning och driftsatte stationerna.

Kort sagt, genom vårt projektledningssystem MPG levererar vi en komplett lösning och hanterar hela projektet för kunden från ax till limpa.

Vill du veta mer om MPG, BLOK och våra andra produkter eller har funderingar kring fastighetsnära insamling, FNI och lösningar som tillgodoser dessa, hör av dig till oss.