Blok, underjords- och markbehållare

Nu presenterar vi BLOK, ett helt nytt källsorteringssystem för fastighetsnära insamling och sortering av källsorterat material.

Vi går i allt snabbare takt mot en cirkulär ekonomi där återbruk och återvinning av material för produktion av nya produkter eller för energiproduktion har en nyckelroll. För att kostnadseffektivt förbättra flödena av återvunnet material såväl kvalitativt som kvantitativt behöver vi i många fall tillämpa ny logistik i kombination med förbättrade system/produkter för hanteringen.

Effektiva, snygga och användarvänliga

Effektiva, snygga och användarvänliga återvinningssystem för de boende resulterar inte bara i en förbättrad återvinning och kostnadseffektivitet för fastighetsägaren utan ökar också trivseln för de boende genom att lösa problem med nedskräpning, dålig lukt, skadedjur, obehörig användning etc.

Vår nya BLOK är utvecklat för lång livslängd, ekonomisk och arbetsmiljövänlig krantömning och kan anpassas helt efter Era behov med avseende på fraktioner, volym, tillgänglig markyta och utemiljö.

Behållarna uppfyller kraven ISO 21898 för lyftsäckar och standarderna EN 13071-1 och 13071-2 för topplyfta och bottentömda avfallssystem.

Moduler

1/1 Deep 5 m³
1/1 Short 3 m³
1/1 Surface 2,5 m³

½ + ½ Divided
Deep 2,5 m³ + 2,5 m³
Short 1,5 m³ + 1,5 m³
Surface 1,2 m³ + 1,2 m³

½ Bio 0,8 m³ + ½ Bio 0,8 m³
½ Bio 0,8 m³ + 1 pcs 240 L
½ Bin Shelter, 1-2 pcs 240L

Frontpaneler

Korrugerad plåt, mörkgrå

Komposit, stengrå

Aluminiumplåt, perforerad med borstad yta

Aluminiumplåt, perforerad med färgad yta (valfri RAL-färg)

 

Lockalternativ

1. Bred inkastlucka
För ex. pappersförpackningar 
Max format 650 x 210 mm

2. Rund inkastlucka
För ex. glas
Small 160 Ø
Large 200 Ø
Max 410 x 210 mm

3. Standar inkastlucka
Max 540 x 555 mm


Kostnadseffektivt

En investering i avfallsstationer från Moderna betalar sig ofta på mellan 12 – 48 månader.


Trygg

I utvecklingen av våra produkter läggs stort fokus på säkerhet – för såväl användare som tömningspersonal.


Design

Den stilrena designen speglar vår syn på form och funktion. Modernas behållare smälter diskret in med övrig bebyggelse.

FLER PRODUKTER

Underjordsbehållare
Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

KR FUS
Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.

Modul
Kärlskåpslösning som byggs ihop och kombineras till effektiva kompletta återvinningsstationer.

CitySolar
Nästa generations produkt för insamling av avfall i stadsmiljöer, där stor volym krävs på gator och parker.