Modernab hjälper till med projektering och bygglovsärenden.

Just nu hjälper vi flera fastighetsägare i Stockholmsområdet med projektering och bygglovsärenden.  

Vid förändringar av lösning för avfallshantering krävs ofta bygglov eller bygganmälan för uppställningsplats av avfallsbehållare och/eller andra avfallsutrymmen.

Processen med bygglov kan upplevas som administrativt komplicerad och tidskrävande och istället för att du som kund drar dig för att starta denna process ska du anlita oss.

I vårt arbetssätt MPG, Moderna Projekt Genomförande ingår inte bara komplett hjälp med bygglovsprocessen utan även hjälp med övriga nödvändiga kontakter som tex. kommun, kommunens avfallsentreprenör, ledningsägare vid grävarbeten etc. etc.

Väljer du oss som leverantör så ingår allt administrativt arbete kostnadsfritt inom ramen för vår totallösning.  

Tveka inte att kontakta oss!

 

Modernab hjälper till med projektering och bygglovsärendenModernab hjälper till med projektering och bygglovsärendenModernab hjälper till med projektering och bygglovsärendenModernab hjälper till med projektering och bygglovsärendenModernab hjälper till med projektering och bygglovsärenden