Herbhus AB valde att i september installera Louwias första markbehållare i Skärmarbrink, Stockholm. Det installerades tre behållare totalt, en för hushållsavfall, en för matavfall och en för tidningar. Genom att välja att installera markbehållare har Herbhus nu frigjort utrymme i fastigheten som kan användas till annat istället och sänkt sin hämtningsfrekvens från 52 hämtningar per år till 26 vilket innebär en stor besparing.

Louwia Sverige AB utförde ett bra arbete och Herbhus AB är nöjda och planerar nu att installera markbehållare i deras andra fastigheter. Den andra installationen kommer att ske nu i november i Hammarbyhöjden.