Återvunna resurser – nyckeln i en cirkulärekonomi

I Sverige återbrukas, materialåtervinns eller energiåtervinns mer än 99,5 % av allt avfall. Frågan är väl om man överhuvudtaget skall prata om avfall när det i själva verket handlar om återvunna resurser. För att fortsätta utvecklingen mot en cirkulär ekonomi där återvunna resurser blir nya i ett cykliskt förlopp krävs förbättrade system för rationell hantering och sortering av återvunna resurser.

Vi på Moderna erbjuder moderna system som ger Er möjlighet att;

  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpnin;
  • effektivisera och förenkla källsortering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • eliminera problem med dumpning och otillbörligt nyttjande
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten och kring miljö
  • att handikappanpassa system och tillgänglighet
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning 

Det senare innebär i de flesta fall är hela investeringen i våra system betald inom 1-5 år.

Hur Jobbar Vi – Moderna hand i hand projektstöd

Vi ser oss inte som en leverantör av produkter utan av färdiga funktionella system anpassade specifikt utifrån Era förutsättningar och önskemål.

Behovsanalys

Tillsammans med entreprenören/beställaren går vi noggrant igenom specifika behov och förutsättningar som marktillgång, avfallsvolymer/dimensionering, källsorterade fraktioner, avfallstaxor, kommunala krav på hämtförhållanden, tillståndsfrågor/bygglov och andra kommunkontakter, låssystem, utemiljö etc.

Erbjudande och Offert

Baserat på den noggranna behovsanalysen ger vi Er förslag på olika lösningar och deras praktiska och ekonomiska konsekvenser för både installatören och användaren. I det senare presenterar vi något som vi kallar Moderna Besparingskalkyl, en kalkyl där det framgår hur kostnaden för avfallshanteringen för fastigheten står i jämförelse med en lösning med t.ex. kärl i ett miljöhus eller sopsug.

Arbetsplatsstöd

Vi erbjuder aktivt arbetsplatsstöd med tydliga anvisningar och instruktioner samt checklistor på egenkontroller, dokumentation och kvalitetssäkring. Vid större installationer av våra system kan vi specifikt tillhandahålla arbetsledningsstöd på plats. Vi kan även assistera vid möten med kommun, fastighetsägare för att förklara olika alternativ och möjligheter.

Moderna – hand i hand

För att kunna arbeta på detta sätt har vi gedigen egen kompetens inom avfallshantering och återvinning i bred mening, installation och service och underhåll.

Alla våra partners är kvalitetssäkrade och arbetar efter tydliga anvisningar och instruktioner i kombination med egenkontroll där installationen dokumenteras i bild, steg för steg.

Vi vet att ett nära samarbete med Er är nyckeln till bästa möjliga lösning kort och långsiktigt.

Våra produkter – kvalitet och lång livslängd 

Samtliga våra system och produkter i form av mark och underjordsbehållare, återvinningsstationer, kärlskåp samt smartbins är högsta kvalitet med en modern och anpassningsbar design som garanterar en lång livslängd och låga underhållskostnader.

Materialen i våra produkter är i första hand polyeten och aluminium, material med mycket goda egenskaper och som man har lång erfarenhet av. Polyeten har använts i mer än 50 år för bland annat vatten och avloppssystem och aluminium är lätt starkt och korrosionsbeständigt material. Såväl aluminium som polyeten kan lätt återvinnas och användas i nya produkter.

Alla produkter har genomgått rigorösa tester och certifiering för att verifiera och garantera en hög kvalitet, lång livslängd och en säker enkel hantering för såväl de boende som för hämtpersonal. Produktionen sker i en moderna kvalitetscertifierade anläggningar med lång erfarenhet av tillverkning.

Ordning och reda

En bra yttre boendemiljö är alltid en prioritet och därför finns samtliga system i ett flertal designutföranden som lätt anpassas till den lokala miljön och behov.

En snygg och funktionell utemiljö skapar också förutsättningar för ordning och reda, minskad nedskräpning och ökad trivsel etc. För att garantera att systemen endast används av de boende och på ett säkert sätt kan vi erbjuda Access Control som baseras på tagg eller kortläsare och som kan integreras med befintliga låssystem i Er fastighet. Även lösningar med traditionella nyckelsystem kan erbjudas.

FLER PRODUKTER

Underjordsbehållare
Underjordsbehållaren som passar allt från små hushåll till stora objekt med flera hundra användare.

KR FUS
Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.

Blok
Nytt källsorteringssystem för fastighetsnära insamling och sortering av källsorterat material.

Modul
Kärlskåpslösning som byggs ihop och kombineras till effektiva kompletta återvinningsstationer.

CitySolar
Nästa generations produkt för insamling av avfall i stadsmiljöer, där stor volym krävs på gator och parker.