Nu har vi flyttat från vår tidigare adress Frihamnsgatan 14 tvärs över gatan till ett annat kontorshus i Frihamnen.

Vår nya besöks- och postadress är
Södra Hamnvägen 3, Hus G, 115 41 Stockholm.

Övriga kontaktuppgifter är oförändrade.

Om ni har frågor, kontakta gärna oss på info@modernab.se

Välkommen att hälsa på!