Välkommen att besöka oss på Nordic Property Expo i Göteborg den 11-12 september där vi presenterar moderna, lösningsorienterade avfallssystem som ger Er möjlighet att:

  • frigöra ytor i soprum och på gårdar som idag används för kärlhantering
  • lösa problem med lukt, skadedjur och nedskräpning
  • effektivisera och förenkla källsortering
  • handikappanpassa systemen
  • eliminera problem med tjuvtippning
  • få en snygg estetisk lösning som passar fastigheten
  • lösa problem med hämtförhållanden och mekanisera hämtningen
  • väsentligt sänka kostnaderna för hämtning vilket i de flesta fall innebär att hela investeringen i mark och underjordsbehållare är betald inom 1-5 år.

Varmt välkommen till vår monter B04:30 för diskussioner kring avfallshantering.

Har du frågor eller funderingar når du oss enklast här