Våra vänner i branschen, REVIVA, lanserar nu sin nya tjänst för återbruk av möbler och annan inredning, elektronik och andra saker du vill bli av med.

När du använder REVIVA kan du vara säker på att:

  • Tillstånd finns för att transportera alla typ av gods och avfall.
  • Fordonen drivs av förnybara drivmedel som biogas, el och HVO (diesel från slaktavfall).
  • REVIVA har ett stort nätverk, välsmord logistik och lång erfarenhet.

REVIVA ser till att Era förbrukade saker hamnar så högt upp i avfallshierarkin som möjligt. Det som inte går att återbruka går att materialåtervinna eller bli till fjärrvärme och el.

Denna tjänst vill vi gärna att fler ska ta del av.

Vill du veta mer, välkommen in på REVIVA:s egen hemsida.