Är Ni i färd med att modernisera Er avfallslösning i Er fastighet eller BRF?

Integrera våra mark- och underjordsbehållare i fastighetens befintliga låssystem oavsett fabrikat.

Nyckellöst med RFID kort/tag eller med smartphone – har du/ni frågor kring våra lösningar är ni alltid välkomna att kontakta oss – vi finns tillgängliga för Er 24-7.