Vår bärande idé i Moderna Återvinningslösningar AB är att alltid kunna erbjuda våra kunder lösningar som är skräddarsydda efter deras lokala förutsättningar. Genom MPG (Moderna Projekt Genomförande) analyserar och projekterar vi utifrån varje kunds unika behov och väljer lösning och produkter därefter. MPG ingår alltid kostnadsfritt i våra projekt.

Detta arbetssätt kräver att vi har olika produkter och system för alla behov och vi har nu adderat två nya produkter i vårt sortiment. Dels Modul Maxi och dels RM Kombo.

Modul Maxi är en ny källsorteringsmodul som rymmer två 660 l kärl och är ett komplement till övriga produkter i Modul familjen. Modul Maxi är tillverkad med samma design, specifikationer och höga kvalitet som övriga Modul produkter för att garantera en lång livslängd med 10 års garanti och effektiv användning. Modul kan som övriga produkter i Modul familjen fås i ett flertal beklädnader och färger.

RM Kombo är en kompakt station som består av två mark- och underjordsbehållare, en för restavfall och en för matavfall ihopkopplade med Link-systemet.

Snyggt, kostnadseffektivt och användarvänligt. Här nedan en bild på RM Kombo installation från Stockholm samt en bild på Modul-lösning från Örebro Slott.

I alla våra projekt lägger vi stor vikt att kringmiljön i form av markbeklädnad, staket, belysning etc. är snygg, trivsam och lätt att underhålla. RM Kombo kan också byggas ut med flera ihopkopplade behållare för tex källsorterat material och kallas då RM Kombo +.