Ombyggnationer och renoveringar

I många fastigheter finns det av olika anledningar ingen mark att tillgå för markbehållare eller källsorteringsstationer men däremot utrymmen inne i fastigheten i form av gamla soprum eller annan inomhusyta som kan byggas om till miljörum för källsortering och annan avfallshantering.

Vårt arbetssätt MPG som finns beskrivet under ”hur jobbar vi” innebär att vi noggrant analyserar behoven, projekterar efter lokala förutsättningar och önskemål samt projektleder och kvalitetssäkrar ombyggnaden med åtföljande driftsättning.  Vi kan också hjälpa till med upphandling och kvalitetssäkring av hämtentreprenör/service etc.

Vi lägger alltid speciell vikt vid att ett miljörum inte bara skall vara funktionellt, lätt att underhålla och uppfylla alla formella krav utan också att det är snyggt, prydligt och säkert. Kort sagt något man gärna nyttjar. Det skall vara ljust och väl belyst, med logiskt uppställda kärl och tydlig instruktiv skyltning. Golvbeläggningen skall vara halkfri, lätt att städa och spolbar. Ett prydligt, trivsamt och lättanvänt miljörum blir använt, hålls snyggt av användarna och gör källsortering till något positivt. Effektiv källsortering är en avgörande del av den cirkulära och resurseffektiva ekonomi vi alla strävar efter framgent

 

För att bäst illustrera hur vi tycker ett miljörum skall se ut och hur vi jobbar finns exempel här intill med före- och efterbilder visande några av de projekt vi genomfört under senare tid.