Luowia Sverige AB lanserar en helt ny produktlinje med lösningar för miljö- och kostnadseffektiv hantering av såväl hushållsavfall som källsorterat avfall.

Den nya produktlinjen består av högkvalitativa markbehållare med Skandinavisk design. Behållarna kan lätt anpassas till lokala förhållanden och önskemål.

Användning av våra markbehållare innebär förutom att Ni får en snygg och miljöeffektiv avfallshantering, en väsentlig minskning av driftskostnaderna för hanteringen.

I de flesta fall innebär detta att man tjänar igen kostnaden för markbehållarna inom 12-48 månader, kort sagt en mycket bra affär.

Välkommen att kontakta oss för mer information