Underjordsbehållare – Deep

Underjordsbehållare Deep installeras 1.5 meter under jord. Djupet medför flera fördelar såsom: stor avfallsvolym, mindre tömningsfrekvens och fordonsrörelser samt minskade abonnemangskostnader.

Behållarna uppfyller kraven ISO 21898 för lyftsäckar och standarderna EN 13071-1 och 13071-2 för topplyfta och bottentömda avfallssystem.

Modell

1300
1300
 • Volym: 1300 liter
 • Total höjd: 2650 mm
 • Höjd från marken: 1150 mm
 • Diameter: 920 mm
 • Inkastöppningens max storlek: 300 mm
 • Rekommenderat användningsobjekt: Bostadsfastigheter, returstationer, läroanstalter, sjukhus, daghem, åldringshem, hälsovårdscentraler m.m.
 • För följande avfallsslag: Kommunalt avfall, papper, kartong

Modell

3000
3000
 • Volym: 3000 liter
 • Total höjd: 2750 mm
 • Höjd från marken: 1220 mm
 • Diameter: 1350 mm
 • Inkastöppningens max storlek: 450 mm
 • Rekommenderat användningsobjekt: Bostadsfastigheter, returstationer, läroanstalter, sjukhus, daghem, åldringshem, hälsovårdscentraler m.m.
 • För följande avfallsslag: Kommunalt avfall, papper, kartong

Modell

5000
5000
 • Volym: 5000 liter
 • Total höjd: 2800 mm
 • 1250 mm
 • 1690 mm
 • Inkastöppningens max storlek: 600 mm
 • Rekommenderat användningsobjekt: Bostadsfastigheter, returstationer, läroanstalter, sjukhus, daghem, åldringshem, hälsovårdscentraler m.m.
 • För följande avfallsslag: Kommunalt avfall, papper, kartong

 


Kostnadseffektivt

En investering i underjordsbehållare från Moderna betalar sig ofta på mellan 12 – 48 månader.


Trygg

I utvecklingen av våra produkter läggs stort fokus på säkerhet – för såväl användare som tömningspersonal.


Design

Den stilrena designen speglar vår syn på form och funktion. Våra behållare smälter diskret in med övrig bebyggelse.

FLER PRODUKTER

Modul
Kärlskåpslösning som byggs ihop och kombineras till effektiva kompletta återvinningsstationer.

KR FUS
Fully Underground System – robust och kostnadseffektivt avfallssystem.

Blok
Nytt källsorteringssystem för fastighetsnära insamling och sortering av källsorterat material.

CitySolar
Nästa generations produkt för insamling av avfall i stadsmiljöer, där stor volym krävs på gator och parker.