Visste du att en buss kan köra ca 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar på ett år? Och att matsvinnet i ett hushåll beräknas kosta närmare 4000 kr/år?

Vi kan alla bli bättre på att minska svinnet men också att ta vara på det matavfall vi slänger och se till att det återvinns och omvandlas till exempelvis biobränsle till bussar.

Exempelvis är Stockholm Stads mål 2020 att samla in 70 % av det tillgängliga matavfallet som produceras i storstadsområdet. Det motsvarar 66 000 ton. För drygt 10 år sedan var samma siffra ca 6000 ton, så ökningen i insamlingen är stor.

 

Grundidén med våra tjänster och produkter är att se till att fastighetsägare och deras hyresgäster får de bästa förutsättningarna att återvinna hushållsavfall, matavfall, plats, metall,papper etc. bekvämt och effektivt.

Våra skräddarsydda produkter och system gör det möjligt att det återvunna materialet hämtas enkelt och rationellt utan några arbetsmiljömässiga hinder.

Våra behållare är självklart producerade på ett miljövänligt sätt med användande av återvunnet material. Vi sätter stor vikt i att behållarna är testade efter ISO och EN standarder och klarar av vårt nordiska klimat.

Visste du att de första SEMI underjordiska behållarna producerade i återvunnen PE som kom ut från tillverkningslinjen år 1997 används fortfarande idag? Vi tycker att det är ett gott betyg för kvalitén och hållbarheten.

 

Kontakta oss om ni vill ha råd och hjälp med att komma igång med matavfallssortering eller källsortering i stort.