Vi har i veckan installerat ytterligare behållare till kund som i detta fall är en större fastighetsägare i Stockholm.

Kärlskåpen i trä som visas till vänster i bilden ska transporteras bort och till höger i bild ses den nya lösningen med Luowia Deep Underjordsbehållare för hushållsavfall samt en Luowia Deep Underjordsbehållare för matavfall.

Vår lösning har på ett enkelt sätt bidragit till bättre arbetsmiljö, effektivare användning av befintlig markyta, en lägre avgift för sophämtningen samt en enklare, tydligare hantering för avfallslämnaren. Utöver detta har kunden givits möjligheten att sortera ut matavfallet.

Vill du också se över möjligheten att effektivisera Er avfallshantering – tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.