Sedan starten 2016 har vi jobbat intensivt med att vidareutveckla och bredda vårt produktsortiment och våra system för effektiv återvinning och avfallshantering. Målet har varit att vi alltid ska kunna erbjuda kunden den bästa skräddarsydda återvinningslösningen. Vi har nu nått en punkt där vi kan ta steget fullt ut i våra ambitioner och manifesterar detta med att byta namn till Moderna Återvinningslösningar AB. Vi kan nu erbjuda våra kunder en projektmodell där vi hanterar alla nödvändiga steg som garanterar att kunden alltid får den optimala lösningen. Modellen innebär att vi hand i hand med kunden hanterar allt från behovsanalys, handlingsplan, offert, detaljprojektering, bygglov och installation till uppstart och service av anläggningar och system.

Vi kan också projektera och ge förslag på markarbeten i form av marksten/plattor, staket, planteringar, belysning etc. för att skapa en bra utemiljö kring anläggningarna och systemen.

Processen startar alltid med en kostnadsfri behovsanalys och handlingsplan med lösningsförslag där vi tydligt beskriver de miljömässiga, användarmässiga och ekonomiska fördelarna med förslaget.

Hör av Dig till oss om du vill veta mer om vår arbetsmodell och dess fördelar. Ni når oss fortsättningsvis på samma telefonnummer, e-post och hemsida.